آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

دسته: اخبار
بازدید: 1068

احداث 6 غرفه سنگ تراشی و یک غرفه تایپ و تکثیر

سازمان در زمینی به مساحت    تعداد 7 غرفه نمایشگاه سنگ و تایپ و تکثیر در مدت زمان5 ماه به هزینه کرد  در مجاورت ساختمان اداری اقدام نمود.

1000 کاراکتر باقیمانده است