آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

نام و نام خانوادگی:

محسن کدخدا

مدرک تحصیلی:

لیسانس

تلفن مستقیم : 32233890-056


 

1000 کاراکتر باقیمانده است