آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

سخت مدیر

حدیث:

قال علی علیه السلام: فَإِنَّ الْغَایةَ أَمَامَکمْ وَ إِنَّ وَرَاءَکمُ السَّاعَةَ تَحْدُوکمْ تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا ینْتَظَرُ بِأَوَّلِکمْ آخِرُکم.

ترجمه

علی علیه السلام می فرماید: همانا آخرت پیش روی شماست، و مسّلما قیامت از پشت سرتان، شما را می راند. سبکبار شوید تا ملحق شوید، که رفتگان شما را باز داشته اند، تا آخرین شما به آنها ملحق گردند.

آخرین اخبار سازمان

برگزاری کارگاه بازآموزی "غسل و کفن میت"

برگزاری کارگاه بازآموزی "غسل و کفن میت"

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری بیرجند؛ این کارگاه آموزشی- بازآموزی با تدریس روحانی ناظر سازمان آقای زارگزی و غسال و غساله ها در تاریخ 98/04/12 در محل...

اقدامات سازمان مدیریت  آرامستانها در روز برات 98

اقدامات سازمان مدیریت آرامستانها در روز برات 98

ریئیس سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند گفت: تسطیح و آماده سازی پارکینگ های آرامستان و آب پاشی محورهای خاکی منتهی به آرامستان از جمله اقدامات سازمان در آستانه روز برات...

« »

پیشنهادات و انتقادات

سامانه آنلاین ثبت و پیگیری انتقادات و پیشنهادات

پیشنهادات و انتقادات

سامانه آنلاین ثبت و پیگیری انتقادات و پیشنهادات

فلو چارت فرآیند حمل و نقل متوفی

سامانه آنلاین ثبت و پیگیری انتقادات و پیشنهادات

پیوندهای مرتبط