بازدید ازمحله کاظمیه

بازدید از محله کاظمیه توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،شهردار محترم،همکاران محترم شهرداری و اهالی محل در خصوص مشکلات محله