آدرس: بیرجند - سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری بیرجند

تلفن : 05632222120 و 1530 | فکس : 05632237310

حدیث:

قال علی علیه السلام: فَإِنَّ الْغَایةَ أَمَامَکمْ وَ إِنَّ وَرَاءَکمُ السَّاعَةَ تَحْدُوکمْ تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا ینْتَظَرُ بِأَوَّلِکمْ آخِرُکم.

ترجمه

علی علیه السلام می فرماید: همانا آخرت پیش روی شماست، و مسّلما قیامت از پشت سرتان، شما را می راند. سبکبار شوید تا ملحق شوید، که رفتگان شما را باز داشته اند، تا آخرین شما به آنها ملحق گردند.

سخت مدیر

پیشنهادات و انتقادات

سامانه آنلاین ثبت و پیگیری انتقادات و پیشنهادات

پیشنهادات و انتقادات

سامانه آنلاین ثبت و پیگیری انتقادات و پیشنهادات

پیشنهادات و انتقادات

سامانه آنلاین ثبت و پیگیری انتقادات و پیشنهادات

پیشنهادات و انتقادات

سامانه آنلاین ثبت و پیگیری انتقادات و پیشنهادات

آخرین اخبار سازمان

ساخت مقابر خانوادگی

ساخت مقابر خانوادگی

ساخت مقابره خانوادگی به تعداد 11 عدد در حاشیه خیابان  که مقبره شامل :

احداث نمایشگاه سنگ

احداث نمایشگاه سنگ

احداث 6 غرفه سنگ تراشی و یک غرفه تایپ و تکثیر

«
»

گالری تصاویر

پیوندهای مرتبط